Izdanje na talijanskom jeziku

2015-06-08

Potičemo sve na molitvu za one koji na njemu rade, koji ga čitaju i preporučuju drugima. Molimo Gospodina da do svih dopre Radosna vijest spasenja, napose u Europi koja, nažalost, sve više zaboravlja svoje kršćanske korijene i kojoj je sve potrebnija istinska duhovna i moralna obnova. List je dostupan i na internetskoj stranici amatevi.org.

 

Prethodni Povratak

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86