Danas je : Ponedjeljak 27.05.2019

„U Božjemu milosrđu svijet će pronaći mir, a čovjek sreću!“

Autor: Red.

Dragi čitatelji glasila Ljubite jedni druge, i dragi štovatelji Božjega milosrđa, srdačno Vas pozdravljam. Radujemo se što je u našim rukama ponovo novi broj ovoga Glasila. Naša radost tim je veća što ovaj 15. broj izlazi u Svetoj godini milosrđa. Kolika milost, kolika radost i kolika snaga. Pred nama je opet glasilo koje po nama umom, srcem i svakodnevicom želi proslaviti Božje milosrđe.

1 Molim Vas da ovih par rečenica koje navodimo iz Dnevnika svete sestre Faustine pročitate nekoliko puta prije nego nastavite čitati dalje ovaj uvod i ostale članke koji se nalaze u glasilu koje je u Vašim rukama. • „Dok sam molila krunicu čula sam glas: O, kako ću velike milosti udijeliti ljudima koji budu molili ovu krunicu. Nutrine moga milosrđa otvaraju se onima koji mole ovu krunicu. Zapiši ove riječi, kćeri moja, govori svijetu o momu milosrđu. Neka cijelo čovječanstvo upozna moje neizmjerno milosrđe. To je znak konačnog vremena. Zatim dolazi dan (230) Pravednosti. Dok je još vrijeme, neka se utječe izvoru mojega milosrđa. Nek´ uranja u Krv i Vodu što je za nj tekla. O ljudske duše, gdje ćete se sakriti u dan Božjega gnjeva? Sada se utecite izvoru Božjega milosrđa. O, kako velik broj duša vidim, vidim – one koje su častile Božje milosrđe. One će pjevati pjesmu slave dovijeka.“ (Dn 848)

• „Najveći grješnici (neka stave) nadu u moje milosrđe. Oni iprvi maju pravo pouzdanja u beskraj moga milosrđa. Kćeri moja, piši o momu milosrđu napaćenim dušama. Moja su radost duše koje se odazovu momu milosrđu…. Napiši: Prije nego dođem kao pravedni Sudac, otvaram širom vrata svojega milosrđa. Tko ne želi proći kroz vrata Milosrđa, morat će proći kroz vrata moje Pravednosti.“ (Dn 1146)

• „Za kažnjavanje imam cijelu vječnost, a sada produljujem vrijeme milosrđa. Jao onima koji ne prepoznaju vrijeme moga pohoda. Kćeri moja, tajnice moga milosrđa, ne obvezuje te samo pisati i naviještati moje milosrđe, nego i moliti milost za druge da i oni proslave moje milosrđe.“ (Dn 1160)

• „Danas sam čula riječi: U Starom Zakonu slao sam proroke svome narodu s gromovima. Danas tebe šaljem cijelom čovječanstvu sa svojim milosrđem. Ne želim kažnjavati ranjeno čovje čanstvo nego ga želim izliječiti privijajući ga na svoje milosrdno srce. Kažnjavam samo kada me na to primoravaju. Moja ruka nerado uzima mač Pravednosti. Prije dana Pravednosti poslat ću dan Milosrđa.“ (Dn 1588)

• „Ustave Božje ljubavi otvorene su za nas. Iskoristimo to prije nego dođe dan Božje Pravednosti, a bit će to strašan dan.“ (Dn 1159)

2 Koristim priliku i želim naglasiti (i ovu rečenicu dobro je pročitati par puta i o njoj malo razmisliti) da je nakon molitve Oče naša najproširenija molitva današnjice molitva Krunice Božjega milosrđa. Druga je to molitva koju je Isus osobno naučio ljude. Oče naš apostole, a krunicu Božjega milosrđa s. Faustinu.

3 Posebno u ovom razdoblju između 8. prosinca 2015. i 20. studenoga 2016. godine, Crkva Kristova trebala bi disati na oba „plućna krila“. Prvo -– sakrament svete ispovijedi odnosno pomirenja. O svetoj ispovijedi u Dnevniku sv. Faustine piše: „Kćeri, kada dolaziš na sv. ispovijed, to vrelo mojega milosrđa, na tvoju se dušu uvijek izlijevaju Krv i Voda što su potekle iz moga srca i oplemenjuju tvoju dušu. Kad god ideš na sv. ispovijed, s potpunim pouzdanjem uroni u moje milosrđe da bih mogao u tvoju dušu uliti izobilje svoje milosti. I znaj da te u ispovijedi ja sam čekam u ispovjedaonici; svećenikom se služim samo kao zaklonom, a ja sam djelujem u duši. To je susret bijedne duše i Boga bogatoga milosrđem. Reci dušama da s tog izvora milosrđa (7) mogu zahvaćati milosti jedino posudom pouzdanja. Ako njihovo uzdanje bude veliko, mojoj darežljivosti neće biti kraja. Rijeke mojih milosti izlijevaju se na ponizne duše. Oholice zauvijek ostaju u siromaštvu i bijedi jer se moja milost od njih odvraća i teče k poniznim dušama.“ (Dn 1602) Tu je ujedno i vršenje tjelesnih i duhovnih djela milosrđa. Milosrđe prema bližnjemu trebamo pokazivati uvijek i svagdje. Na koji način? Vršeći sedam tjelesnih i sedam duhovnih djela milosrđa: gladna nahraniti, žedna napojiti, siromaha odjenuti, putnika primiti, bolesna i utamničenika pohoditi, zarobljena i prognana pomagati, mrtva pokapati; dvoumna (neodlučna) savjetovati, neuka poučiti, grješnika opomenuti, žalosna i nevoljna utješiti, uvredu oprostiti, nepravdu strpljivo podnositi, za žive i mrtve Boga moliti.

1. štovanje slike Božjega milosrđa s natpisom Isuse, uzdam se u Tebe. „Naslikaj sliku prema crtežu koji vidiš s natpisom: Isuse, uzdam se u Tebe. Želim da ta slika bude čašćena najprije u vašoj kapelici, a zatim u cijelomu svijetu.“ (Dn 47)

2. molitva Krunice Božjega milosrđa. „O, kako ću velike milosti udijeliti ljudima koji budu molili ovu krunicu. Nutrine moga milosrđa otvaraju se onima koji mole ovu krunicu…“ (Dn 848)

3. slavljenje nedjelje Božjega milosrđa – prva nedjelja po Uskrsu. „Ja želim da bude svetkovina Milosrđa. Želim da ta slika koju ćeš naslikati kistom bude svečano posvećena u prvu nedjelju po Uskrsu. Ta nedjelja treba biti svetkovina Milosrđa.“ (Dn 49)

4. čašćenje Sata milosrđa, sata u kojem je Spasitelj umro na križu radi našega spasenja. „U tri sata zazivaj moje milosrđe osobito za grješnike i makar na kratak trenutak uroni u moju muku, osobito u moju napuštenost u trenutku umiranja. To je sat velikoga milosrđa za čitav svijet. Dopuštam Ti udio u mojoj smrtnoj muci. U tom satu neću odbiti ništa duši koja me moli po mojoj pregorkoj muci…“ (Dn 1320)

5. širenje štovanja Božjega milosrđa: riječju, djelom i molitvom. „Želim da svećenici naviještaju moje veliko milosrđe prema grješnim dušama. Neka se ni jedan grješnik ne boji pristupiti k meni. Sažiže me oganj milosrđa, želim ga izliti na ljudske duše.“ (Dn 50)

U objavi sv. Faustini, milosrdni Isus govori o tri načina na koja trebamo činiti dobro bližnjima: 1. djelo, 2. riječ, 3. molitva. „U ta tri se skriva punina milosrđa i neosporan su dokaz ljubav prema meni. Na taj način duša slavi i daje hvalu mojemu milosrđu.“ (Dn 742)

4 I još kratko o glavnim zaštitnicima Svete godine milosrđa? I zašto?

– Sveti Leopold Mandić, zatočenik ispovjedaonice. Neka nas zagovara da se u ovoj Godini milosrđa češće i dobro ispovjedimo.

– Sveti o. Pio, kojega je Isus obdario stigmama. Neka nam pomogne u vršenju tjelesnih i duhovnih djela milosrđa, odnosno da budemo i mi milosrdni prema svojim bližnjima.

– Sveti Ivan Pavao II., papa koji je čovječanstvo posvetio Božjemu milosrđu i tu poruku prenio cijelomu svijetu, odnosno svim ljudima dobre volje.

– Svete Faustina Kowalska, prenositeljica (tajnica) poruke o Božjemu milosrđu koju je zapisala u svome Dnevniku.

– Blažena (uskoro sveta) Majka Terezija, žena milosrđa, koja je u svakome čovjeku vidjela Lice Milosrđa i za nj se zauzela, osobito u trenutcima umiranja: bolesnih, starijih i osamljenih.

Gore navedenim zaštitnicima Godine milosrđa osobno želim „priključiti“ blaženog Alojzija Stepinca, mučenika i najsjajniji lik Crkve u Hrvata. Navest ću dva razloga za to. Prvi je njegovo životno geslo koje je slično molitvi ispod slike Isusa Milosrdnoga, a glasi: In Te Domine speravi – U tebe se Gospodine uzdam! Drugi razlog je molitva i žarka želja da blaženika Alojzija koji je toliko ljubio Crkvu Kristovu upozna cijela Crkva i cijeli svijet kao sveca te da se svi možemo obraćati njemu za zagovor riječima: Sveti Alojzije Stepinče, moli za nas!

5 I ponovno na poseban način želimo od srca zahvaliti Družbi Kristovih Svećenika, TCH, koja nam je omogućila izdavanje ovog evo već 15. broja glasila Ljubite jedni druge i to u Svetoj godini milosrđa.

6 Glasilo Ljubite jedni druge izlazi na 22 svjetska jezika. Odnedavno izlazi i na arapskom jeziku za čitatelje koji žive u Beču, odnosno u Austriji. Na hrvatskom jeziku izlazi samo jednom godišnje. Zbog tehničkih i materijalnih razloga. Bogu slava i čast!

7 Vama koji nas podupirete molitvom, zahvaljujemo. Vama koji rado čitate glasilo Ljubite jedni druge, zahvaljujemo. Svima onima koji su nas financijski podupirali minulih godina, a naročito prošle godine (broj 14./2105.) puno, puno hvala. A povodom izlaska 15., jubilarnog broja i u Godini milosrđa, dužni smo zahvalu i prevoditeljici i glavnoj urednici glasila Jeleni Vuković koja sve to godinama radi radosno, zdušno i bez ikakve naknade. Zajedno možemo puno više. Neka Vas Božje milosrđe nagradi svojim milostima.Bog je Ljubav. Bog je Milosrđe.

Isuse, uzdam se u Tebe!

S blagoslovom

p. Andrzej Wośko, SCJ  

Sljedeći Povratak

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86