Otvorite vrata Kristu

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Bl. Ivan Pavao II. i danas, još snažnije, poziva: "Ne bojte se! Otvorite, otvorite širom vrata Kristu. (…) Ne bojte se! Krist poznaje svako ljudsko srce. On jedini to zna!... Dopustite, dakle, molim vas, molim ponizno i s pouzdanjem".

 

Bl. Ivan Pavao II. ohrabruje nas svojim nasljeđem da se ne bojimo povjeriti Kristu svoj život – po Mariji: Totus tuus – sav (sva) Tvoj (Tvoja). Onda Marija postaje tvojom predvodnicom na putovima vjere i uči te u svakoj situaciji vjerovati kao što je ona vjerovala: "U nadi protiv svake ljudske nade." Krist i tebe poziva na svetost! Očekuje tvoj pristanak, tvoje pouzdanje i suradnju. Svetost je "normalnost" i punina sreće, radost čiste ljubavi, život u slobodi i istini. Bez vlastitog pristanka i ustrajne suradnje s Kristom nikada nećeš ostvariti tu puninu.
Upamti da nema beznadnih situacija za onoga tko vjeruje i tko se pouzdaje u Krista jer On oprašta sve grijehe, raskida okove zla i najveće grešnike dovodi na put svetosti.
 
Biti svet….
 
Ako još nisi započeo svoj uspon na najviši duhovni vrhunac, a to je ljubav, idi prvo na Ispovijed, priznaj Isusu sve svoje grijehe. Potom, primajući Krista u sv. Pričesti, predaj mu svega sebe i reci da želiš da te nauči ljubiti, da trebaš ozdravljenje od egoizma i navezanosti na grijeh. Isus želi izliječiti sve rane Tvog srca, raskinuti okove svih tvojih grijeha i poziva te u Pokret čistih srdaca. Uvijek iznova mu se potpuno predaj moleći Molitvu predanja:
 
 
Gospodine Isuse,
zahvaljujem Ti što me bezgranično ljubiš
ljubavlju koja me brani od zla,
podiže iz blata grijeha i liječi najbolnije rane. Predajem Ti svoj razum, volju, dušu i tijelo zajedno sa svojom spolnošću.
Obećajem da neću stupati u spolne odnose do trenutka sklapanja sakramenta ženidbe.
Nastojat ću ne čitati, ne kupovati i ne gledati pornografske časopise, programe i filmove.
(Djevojke mogu dodati: Nastojat ću oblačiti se skromnije i na taj način ne izazivati kod drugih požudne misli ili želje.)
Obećajem da ću se svakodnevno susretati s Tobom u molitvi, čitanju Svetog Pisma, redovitom pristupanju svetoj Pričesti i klanjanju Presvetom Oltarskom Sakramentu.
Obećajem da ću redovito pristupati sakramentu Pomirenja, da se neću obeshrabrivati, već ću se čuvati svakoga grijeha.
Gospodine Isuse,
uči me neprestano raditi na sebi,
da mogu svladavati spolne požude i čežnje.
Molim Te za odvažnost u svakodnevnom životu kako nikada ne bih posegnuo (-la) za narkoticima ili bilo čim što stvara ovisnost, kao što su alkohol i cigarete.
Nauči me što mi je činiti kako bi u mom životu bila najvažnija ljubav.
Marijo, Majko moja, vodi me stazama vjere
do samog izvora ljubavi – Isusa.
S blaženim Ivanom Pavlom II. želim Ti se potpuno posvetiti kličući:
»Totus Tuus, Marijo!«.
Tvom Bezgrešnom Srcu predajem se potpuno,
sve što jesam, svaki svoj korak,
svaki trenutak svog života.
Blagoslovljena Kraljice, isprosi mi dar čistog srca. Amen!
 
Moli svaki dan ovu molitvu predanja. Tako se potpuno preporuči Isusu po Mariji, moli dar čistog srca za sebe i uvijek budi svjestan svojih obveza. Jedino čovjek čista srca zna voljeti. Stoga moraš odlučno odbacivati sve što onečišćuje srce: nečiste misli, nečiste želje i djela, te buditi prijezir prema svemu što te odjeljuje od Isusa.
"Bez shvaćanja objavljene istine o značenju ljudske spolnosti, nemoguće je razumjeti kršćanstvo", pisao je Ivan Pavao II. Upamti da je svaki čovjek osoba i ima svoje dostojanstvo i vrijednost. Stoga "nije dopušteno drugog čovjeka svoditi na puki objekt koji se može gledati s požudom ili u kojem se samo uživa", opominje Ivan Pavao II.
U šestoj Božjoj zapovijedi Bog nam zabranjuje odnositi se prema tijelu (svom ili drugih osoba) na način da bi u njemu tražili ugodu. Takvo "predmetno" poimanje ljudskog tijela je zapreka istinskoj ljubavi, znak pukog egoizma. Radi toga svjestan i dobrovoljan grijeh nečistoće (predbračni odnosi, samozadovoljavanje, pornografija, homoseksualni čin, peting i slično) sa sobom nose opasan i sladak otrov zla koji ništi čistoću srca i vodi u pakao egoizma te zarobljenost od sila zla. Ljubav je nešto puno dublje i veličanstvenije od bilo kojeg najdivnijeg osjećaja i osjetilne ugode. Osjećaji i osjetilna iskustva bit će u skladu s ljubavlju jedino onda kada se podrede istini ljubavi, dakle, potpunom i bezinteresnom sebedarju.
Da bi spolni čin mogao biti izraz potpunog sebedarja, Isus Krist u sakramentu Ženidbe, snagom svoje božanske ljubavi, sjedinjuje muškarca i ženu u nerazdruživo jedinstvo i čini ih mužem i ženom. Isus ih sjedinjuje sa sobom tako snažno da postaju jedno tijelo. Sakrament Ženidbe je neraskidiv: "Što Bog sastavi, čovjek neka ne rastavlja." (Mt 19,6). Jedino u sakramentu Ženidbe (kada su supružnici u stanju milosti posvetne) spolni odnos izražava uzajamnu ljubav – bezinteresno, potpuno međusobno predanje u Isusu Kristu, zauvijek. Takav spolni čin supružnika postaje sveti znak sakramenta Ženidbe, tjelesno-duhovna gozba, iskustvo koje ih uzajamno obogaćuje i posvećuje. U tom kontekstu vidljivo je koliko je zlo predbračnih odnosa i svekolike druge vrste nečistoće. Takva djela ubijaju ljubav jer su izraz egocentričnog usmjeravanja samo na sebe i uništavaju svezu ljubavi koja veže čovjeka s Bogom i drugim ljudima i vode u pakao egoizma.
 
 
Mieczysław Piotrowski TChr
 
 
 
Posvetna molitva mladih Duhu Svetom
Duše Sveti, ovog trenutka, ponizna srca stojimo pred Tobom. Prožmi nas svojim duhom i mirom. Svoju mladost polažemo u Tvoje ruke i potpuno Ti se predajemo. Vodi nas i krijepi na putu života. Ne napuštaj nas pa ni onda kad se ogriješimo o Tebe, već nas po svojim darovima - mudrosti, razuma, znanja, savjeta, jakosti, pobožnosti i straha Božjega - vrati k Sebi.
Rasplamsaj u našim srcima neugasivu ljubav prema Tebi, daj nam je nositi u svome srcu i dijeliti sa svima onima koje nam dovedeš na životni put. Pomozi nam očuvati čistoću srca, duše i tijela, u radosti izvršavati svakodnevne dužnosti te tako živjeti svet život, nama na blagoslov i spasenje, a Tebi na hvalu i slavu. Amen
(jfm)
Prethodni   |   Sljedeći Povratak

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86