Danas je : Nedjelja 26.05.2019

Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi. (Mt 19, 17)

Autor: ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

U srce svakoga čovjeka Gospodin je utisnuo svoj zakon (usp. Rim 2, 15) koji govori što je za nas dobro, a što zlo.

Sveti Toma Akvinski govorio je o „prirodnom zakonu“ koji je svjetlo razuma koje je Bog ulio u nas. Zahvaljujući njemu spoznajemo što trebamo činiti, a što trebamo izbjegavati. To svjetlo i taj zakon Bog nam je darovao u činu stvaranja. „Prirodni zakon“ sadržan je u deset Božjih zapovijedi koje nam pokazuju put prema nebu. Isus govori: „Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi.“ (Mt 19, 17) Naša vjera u Boga treba se očitovati u ljubavi prema Bogu i u vjernosti zapovijedima: „Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.“ (Iv 15, 10)

Put i uvjeti spasenja

Najveće čovjekovo dobro jest vjera u postojanje Boga od kojega sve dolazi i koji nas ljubi bezuvjetnom ljubavlju. Prihvaćanje njegove ljubavi, poslušnost njegovim zapovijedima, ponizan razgovor s njim, jamstvo su vječnoga života.

Isus kaže da ćemo postići vječni život jedino ako budemo čuvali njegove zapovijedi: „Pravo si odgovorio. To čini i živjet ćeš.“ (Lk 10, 28) Tijesna je povezanost – piše sv. Ivan Pavao II. – „između vječnog života i obdržavanja Božjih zapovijedi: upravo zapovijedi pokazuju čovjeku na put Života i vode k njemu. Po ustima samoga Isusa, novoga Mojsija, slušamo već ranije posredovane zapovijedi Dekaloga; On sam ih potvrđuje i ukazuje na njih kao na put i uvjete spasenja.“ (Veritatis splendor, 12)

Svjesno i dobrovoljno obezvrjeđivanje zapovijedi, ustrajnost u grijehu i odbacivanje Božjega milosrđa vode do gubitka spasenja, do vječnosti pakla. Danas smo svjedoci tome da stvarne sile zla koje djeluju kroz povijest, s mržnjom napadaju Nauk svete Katoličke Crkve i moral koji naučava, promičući kontracepciju, pornografiju, masturbaciju, predbračni život, homoseksualnost, umjetnu oplodnju i druge poremećene oblike ponašanja.

Napad na brak i obitelj, na područje ljudske spolnosti i seksualnost djelovanje je demonskoga zla, odvođenje ljudi k apsolutnom egoizmu – odnosno u pakao. Svjestan i dobrovoljan grijeh nečistoće produbljuje egoizam, ubija ljubav, a gdje nedostaje ljubavi, ondje nastaje pakao. Zato Gospodin Bog upozorava: „Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega.“ (1 Kor 6, 9-10)

Na slobodu pozvani

Vjernost Božjim zapovijedima jest garancija slobode. „Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani!“ – piše sv. Pavao, i dodaje: „Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima.“ (Gal 5, 13) Onaj tko je ustraje u ropstvu grijeha, odnosno živi „po tijelu“, Božje zapovijedi smatra teretom koji ograničava njegovu slobodu. Dotle, čovjek koji „živi po duhu“, odnosno u skladu s Dekalogom, na Božji zakon gleda kao na zakon slobode i ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

Svrha Božjih zapovijedi jest briga za čovjeka i za osiguranje njegovih dobara. One izražavaju – kako piše sv. Ivan Pavao II. – „bezuvjetnu potrebu obrane ljudskoga života, bračnog saveza, privatnog vlasništva, dostojanstva i dobrog imena. Zapovijedi predstavljaju temeljni uvjet ljubavi prema bližnjemu, a istovremeno njen ispit. Prva su, neizbježna faza puta k slobodi, njen početak: ‘Prva sloboda – piše sv. Augustin – temelji se ne na činjenju prijestupa (…), takvih kao što su ubojstvo, preljub i bludništvo, krađa, kleveta, svetogrđe i slično. Kada čovjek počinje izbjegavati te prijestupe (a ne bi ih trebao činiti niti jedan kršćanin), počinje uzdizati pogled k slobodi. No to je tek zametak slobode, a ne potpuna sloboda’.“ (VS, 13)

Sveti Augustin pojašnjava zašto je u toj fazi sloboda još uvijek nesavršena: „Budući ‘da u svojim udovima primjećujem drugi zakon, koji vodi borbu sa zakonom mojeg uma’ (…). Djelomična sloboda, zarobljenost: sloboda nije potpuna ni čista, jer još nismo ostvarili vječnost. I dalje smo dijelom podložni slabosti, tek dijelom ostvarili slobodu. Svi naši grijesiizbrisani su krštenjem, no je li s time nestala i slabost? Kada bi ona nestala, na zemlji bismo živjeli bez grijeha. Tko se usuđuje reći da je tako, osim čovjeka puna oholosti, nedostojna milosrđa osloboditelja? (…) Budući da smo i dalje robovi slabosti, smijem reći da smo slobodni u onoj mjeri u kojoj služimo Bogu, a zarobljenici smo onoliko koliko slijedimo zakon grijeha“ (VS, 17).

Sloboda ovisi o spoznaji istine koja je Isus Krist i življenju po njegovim zapovijedima. Gospodin Isus izrazio je to riječima: „Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.“ (Iv 8, 32) Zato svaki čovjek ima moralnu obvezu tražiti Istinu, a kada je nađe, treba ustrajati u njoj.

Pokret čistih srdaca

U svojoj prvoj enciklici sv. Ivan Pavao II. piše: „Čovjek koji želi razumjeti sama sebe do kraja (…), mora se sa svojim nemirom, nesigurnošću, slabošću i grješnošću, sa svojim životom i smrću, obratiti Kristu. Mora u neku ruku ući u njega sama, mora ‘prisvojiti’, asimilirati čitavu stvarnost Utjelovljenja i Otkupljenja, da bi pronašao sebe. Ako se u čovjeku dogodi ovaj korjeniti proces, ubrzo donosi plod – ne samo slavljenja Boga nego i dubokog divljenja prema samomu sebi.“ (Redemptor hominis, 10)

Gospodin Isus te poziva da svu svoju grješnost i bijedu daš njemu i da mu dopustiš da u Pokretu čistih srdaca (PČS) liječi sve rane tvoga srca, da te oslobodi egoizma i raznih ovisnosti i da te uči ljubiti čistom i poniznom ljubavlju. Kada i kako je moguće pristupiti Pokretu čistih srdaca? U svakom trenutku! Najprije pođi na sv. ispovijed, a kada se pričestiš, predaj mu sebe da postaneš njegova svojina, moleći Molitvu predanja PČS-a.

Molimo te, javi uredništvu Ljubite jedni druge o svom pristupanju PČS-u da bismo te mogli upisati u Knjigu čistih srdaca. Molitvu predanja moli svako jutro, čim ustaneš iz kreveta. Tijekom dana podsjećaj se na obveze sadržane u toj molitvi i provodi ih u život. PČS je zajednica u kojoj Isus ozdravlja sve bolesti duha, oslobađa od svih ropstava, oblikuje karakter i uči ljubiti čistom ljubavlju. Uvjet ozdravljenja je prepustiti se terapiji koju preporučuje Isus. Na čemu se ona temelji? Dopusti Isusu da Svojom ljubavlju dopre do tebe. Čini to svakodnevnom ustrajnom molitvom. Moli Gospinu krunicu, Krunicu Božjega milosrđa, čitaj Sveto Pismo, a ako je to moguće, svaki dan idi na sv. Misu i sudjeluj prema mogućnostima u klanjanju pred Presvetim Oltarskim Sakramentom. Redovito se ispovijedaj, a ako ti se dogodi teški grijeh, idi na ispovijed da možeš uvijek biti u stanju milosti posvetne.

Budi zahtjevan prema sebi, radi na svom karakteru, ne dopusti da te bilo što obezvolji. Tako složi raspored obveza da u njemu bude vremena za molitvu, dobar rad i za odmor. Zato ustaj rano i na vrijeme idina počinak. Bavi se nekim sportom. Ako se prepustiš Isusu, sigurno ćeš doživjeti čudo promjene vlastite nutrine, slobode duha i čiste ljubavi. Čitaj vjersko štivo, posebno ti preporučujemo Ljubite jedni druge! Zahvaljujući njemu mnogi su se obratili i povjerili Kristu svoj život. Očekujemo i tvoja svjedočanstva. Na taj način međusobno dijelite ono što imate, svoju vjeru. Bliži se i Svjetski dan mladih, od 26. do 31. srpnja u Krakovu. Potrebno je duhovno se pripremiti za taj duhovni događaj, što ti od srca želimo.

Mieczysław Piotrowski, TChr i uredništvo

Miłujcie się, 5/2015, 61-63

Molitva predanja Pokreta čistih srdaca

Gospodine Isuse, zahvaljujem ti što me bezgranično ljubiš ljubavlju koja me brani od zla, podiže iz blata grijeha i liječi najbolnije rane. Predajem ti svoj razum, volju, dušu i tijelo zajedno sa svojom spolnošću. Obećavam da neću stupati u spolne odnose do trenutka sklapanja sakramenta ženidbe. Nastojat ću ne čitati, ne kupovati i ne gledati pornografske časopise, programe i filmove. (Djevojke mogu dodati: Nastojat ću oblačiti se čednije kako moj način oblačenja ne bi izazivao požudne misli ili želje.) Obećavam da ću se svakodnevno susretati s tobom u molitvi, čitanju Svetoga Pisma, redovitom pristupanju svetoj pričesti i klanjanju Presvetom Oltarskom Sakramentu. Obećavam da ću redovito pristupati sakramentu pomirenja, odbaciti svaku malodušnost i čuvati se svakoga grijeha. Gospodine Isuse, uči me neprestano raditi na sebi da mogu nadvladati spolne čežnje i požude. Molim te za odvažnost u svakodnevnom životu da nikada ne posegnem za narkoticima ili bilo čim što stvara ovisnost, kao što su alkohol i cigarete. Nauči me što mi je činiti da bi u mom životu bila najvažnija ljubav. Marijo, Majko moja, vodi me stazama vjere do samog izvora ljubavi – Krista Isusa. Sa svetim Ivanom Pavlom II. želim ti se potpuno predati kličući: Totus Tuus, Marijo! Tvom Bezgrješnom Srcu predajem se potpuno: sve što jesam, svaki svoj korak, svaki trenutak svoga života. Blagoslovljena Kraljice i Majko, isprosi mi dar čistog srca. Amen!

Sljedeći Povratak

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86